Aktualności

Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak?
Data dodania: 29/05/2020 Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak?

W 2020 r. zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych, co w porównaniu z 2019 r. stanowi wzrost o 2,9 proc. Z gospodarstw domowych odebrano 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych – wynika z danych(1) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Co ciekawe, jeszcze w 2010 r. w Polsce zebranych zostało 10,04 mln ton odpadów komunalnych, z czego 6,8 mln ton, czyli 67,7 proc. pochodziło z gospodarstw domowych(2).

Jak podaje GUS, zebrane w 2020 r. odpady komunalne zostały skierowane do następujących procesów:

1. odzysk – 7 732,8 tys. ton (59,0 proc.), w tym:

  • recykling – 3 498,6 tys. ton (26,7 proc.),
  • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 577,9 tys. ton (12,0 proc.),
  • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 656,2 tys. ton (20,3 proc.),

2. unieszkodliwienie – 5 384,1 tys. ton (41,0 proc.), w tym:

  • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 166,4 tys. ton (1,3 proc.),
  • przez składowanie – 5 217,7 tys. ton (39,8 proc.).

Spośród 13,1 mln ton zebranych odpadów komunalnych, odebranych lub zebranych w sposób selektywnych zostało 4,9 mln ton odpadów (37,4 proc). Jak podaje GUS, oznacza to „wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie w porównaniu do roku poprzedniego o 25,1 proc.” (w 2019 r. w sposób selektywny zebrano 3,9 mln ton odpadów komunalnych). Tymczasem jeszcze w 2010 r. poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w stosunku do ogółu zebranych odpadów komunalnych wynosił poniżej 10 proc.

Ile odpadów wytwarza każdy z nas?

Na jednego mieszkańca przypadało w 2020 r. średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem, jeśli spojrzeć na statystyki dotyczące ostatniej dekady, w 2010 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 263 kg(3), a w 2015 r. wzrosła do 283 kg(4). Statystyczny Europejczyk wytwarza natomiast około 500 kg odpadów komunalnych, przy czym – jak wynika z danych Eurostat - wartość ta w zależności od państwa waha się od około 280 kg (w Rumunii) do nawet 844 kg na mieszkańca (w Danii).

Ciąg dalszy danych o gospodarce odpadami…

W 2020 r. usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło w Polsce 1306 przedsiębiorstw. Polacy mieli do dyspozycji wówczas 2239 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Natomiast łączna liczba funkcjonujących w kraju składowisk przyjmujących odpady komunalne wynosiła w 2020 r. 271. W sumie składowiska te zajmowały wówczas łączną powierzchnię 1692 ha.

 

źródło : https://www.teraz-srodowisko.pl/

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska« Wróć