Edukacja

EKO-MEG jako wyspecjalizowany zakład przetwarzania proponuje przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej.
 

Przedmiotem naszej oferty jest świadczenie przez EKO-MEG na rzecz Zleceniodawcy usług związanych z przeprowadzeniem serii działań edukacyjnych:
  • możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
  • metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
  • dostępnych systemach zbierania;
  • sposobów właściwego zagospodarowania elektrosprzętu;
  • roli ludzi w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku oraz recyklingu.
Naszym klientom umożliwiamy aktywny współudział w akcjach i kampaniach
edukacyjnych prowadzonych przez EKO-MEG.

Zapewniamy:
  • dystrybucję przekazanych nam w tym celu własnych firmowych materiałów informacyjnych i reklamowych o wprowadzanym sprzęcie;
  • ustawienie w ramach akcji dostarczonych banerów i logo firmy na potrzeby akcji edukacyjnej.