Odpady niebezpieczne

Kompleksowo i bezpiecznie zagospodarujemy odpady przemysłowe

 • Oleje przepracowane (wszystkie grupy)
 • Czyściwo, sorbenty, materiały filtracyjne, filtry itp.,
 • Odpady z serwisu i demontażu samochodów,
 • Odpady farb i lakierów oraz rozpuszczalniki,
 • Zużyte opony,
 • Akumulatory, złom stalowy i kolorowy,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • i inne odpady

Z A P R A S Z A M Y

Wytwórców i posiadaczy odpadów do współpracy celem ich zagospodarowania. Gwarantujemy bezpieczną ekologicznie i profesjonalna obsługę.

Oferujemy

 • Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych odpadów
 • Magazynowanie
 • Krótkie terminy odbioru odpadów
 • Udostępnienie zbiorników i opakowań do gromadzenia odpadów.
 • Ostateczne zagospodarowanie – utylizację, unieszkodliwianie, recykling, w specjalistycznych instalacjach.
 • Konsulting:
 • Badanie odpadów
 • Doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów
 • Transport ADR na terenie całego kraju.